Info: 

Meer informatie over dit verhaal

Deelnemers: 
Gemeente Enschede
Meer weten?
14 053

Samenwerken in de Stedendriehoek MONT

MONT staat voor de jarenlange grensoverschrijdende samenwerking tussen de stedendriehoek Münster, Osnabrück en de steden van Netwerkstad Twente. Samen koploper op het gebied van ontwikkelings- en samenwerkingsopgaven.

Enschede is de grootste stad van Overijssel, Osnabrück is de grootste stad van Niedersachsen en Münster is de grootste stad van NoordRhein Westfalen. De bevolkingsopbouw en geschiedenis kent vele raakvlakken.Samen hebben de steden veel te bieden: drie universiteiten, twee luchthavens, kunstonderwijs, conservatoria en veel hoogwaardige technologische bedrijven. Een afwisselend landschap en veel ruimte voor ontwikkeling. Midden in Europa, met alle voordelen die daarbij horen.

Bestuurlijk is het een ideaal samenwerkingsverband om van elkaar te leren en om gemeenschappelijke ervaringen op te doen. Duitsland is de grootste afzetmarkt voor de Nederlandse economie: maar liefst 40 % van de Nederlandse goederen en diensten vindt aftrek in Duitsland.

Download Imagery

Rijksmuseum Twenthe Enschede
Podiumplein Roombeek
Rijksmuseum Twenthe Enschede

Related projects

 • Innovatie
 • Duitsland
 • Economie
Technology Base, bakermat voor technologische ontwikkeling
 • Duitsland
 • Economie
 • Innovatie
Enschedese ambitie: echt Europees aanbesteden
 • Duitsland
 • Economie
 • Maatschappij
Stapsteen voor Nederlandse bedrijven
 • Zorg
 • Duitsland
 • Maatschappij
Eerste internationale Social Impact Bond (SIB)