Info: 

Meer informatie over dit verhaal

Deelnemers: 
Gemeente Enschede
Meer weten?
14 053

Expeditie Enschede helpt jongeren meedoen

Expeditie Enschede is een project van Wijkteams Enschede en motor achter inclusief denken en doen. Zo richt Expeditie Enschede zich op het oplossen van kwesties voor jongeren. Waar lopen jongeren tegenaan en waar kunnen we belemmeringen ombuigen naar kansen?

Expeditie Enschede zet Verteltafels in om onderwerpen op te halen. De lerende netwerken bestaan uit jongeren, wijkbewoners en professionals die gezamenlijk aan de slag gaan. Meerdere kwesties zijn inmiddels opgepakt en vaak met succes afgerond. Een paar voorbeelden:

- Expeditie Buitensport waarbij jongeren met een diagnose niet via een voorziening sporten, maar via een sportvereniging in de wijk.

- Voor jonge moeders heeft Expeditie Enschede een mobiel consultatieteam opgezet, die moeders helpt bij hun persoonlijke ontwikkeling.

- En voor jongeren met een licht verstandelijke beperking werd zelfstandig wonen mogelijk gemaakt via een aangepast huurcontract. 

“Het samen optrekken met inwoners heeft nu al veel gebracht. De wijkteammanagers en wijkcoaches bepalen niet wat er moet gebeuren. Laten we de stap maken dat inwoners dat zelf gaan bepalen.”

Een wijkcoach

Download Imagery

exp-download-01-slide-2
exp-download-01-slide-3
exp-download-01-slide-1

Related projects

  • Innovatie
  • Educatie
  • Studentenstad
Unieke samenwerking van vier kennisinstituten
  • Zorg
  • Duitsland
  • Maatschappij
Eerste internationale Social Impact Bond (SIB)